×
Biznes i gospodarka separator
Budownictwo Energetyka Handel Infrastruktura Motoryzacja Nieruchomość Przemysł Rolnictwo Telekomunikacja Transport Turystyka Ubezpieczenia
Bankowość i finanse separator
Banki Fundusze Giełda Inwestycje Kredyty Lokaty Waluty
Nowe technologie separator
Audio-Wideo Fotografia Internet Komputery Oprogramowanie Telefony
Społeczeństwo separator
Konsument Podatki Praca i kariera Prawo Problemy społeczne Samorząd
Edukacja separator
Dziecko Nauka Szkolnictwo
Media separator
Internet Public Relations Reklama i marketing Telewizja, radio, prasa
Zdrowie i uroda separator
Choroby Kosmetyki Leczenie Leki i preparaty Medycyna Porady lekarza Profilaktyka Żywienie
Kultura separator
Film Literatura Muzyka Sztuka Teatr
Lifestyle separator
Dom i ogród Gwiazdy Kulinaria Moda Podróże Styl życia Wnętrza Zakupy
Opinie i komentarze separator
Bankowość Finanse Gospodarka Handel Marketing Materiał eksperta Nowe Technologie Podatki Praca i kariera
Poniższy materiał jest nadesłaną informacją prasową. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Rekordowe przychody i zysk netto, największa od pięciu lat sprzedaż kredytów dla biznesu. Alior Bank – dane za I kw. br.

Udostępnij na Facebook'uPolecamy Udostępnij na Twitter'zeTweetnij Udostępnij na LinkedIn'ie Udostępnij
Alior Bank po raz kolejny zaprezentował rekordowe wyniki finansowe / Fot. Materiały prasowe

Alior Bank po raz kolejny zaprezentował rekordowe wyniki finansowe. Przychody wyniosły 1 330 mln zł, co stanowi wzrost o 22 proc. w ujęciu rocznym. Zysk netto wyniósł 366 mln zł i był o 197 mln zł wyższy, niż w I kwartale poprzedniego roku (wzrost o 116 proc.). Bank osiągnął także bezpieczną pozycję kapitałową oraz płynnościową, ze współczynnikiem TIER 1 na poziomie 14,26 proc. oraz TCR 15,36 proc. Bank odnotował również największy od pięciu lat poziom sprzedaży kredytów w segmencie klientów biznesowych.

Alior Bank zaprezentował wzrost wyniku odsetkowego o 28 proc. w ujęciu rocznym, z kolei wynik prowizyjny urósł o 9 proc. r/r. Bank dokonał korekty rezerwy na wakacje kredytowe w wysokości 11 mln zł, do łącznej kwoty 513 mln zł. Stanowi to 75 proc. partycypacji ważonej wolumenem. W związku z tym, skorygowany o wpływ korekty rezerwy na wakacje kredytowe, zysk netto wyniósł 375 mln zł. Dodatkowo, wynik został obciążony rezerwą w wysokości 57,5 mln zł na składkę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bank kontynuuje poprawę efektywności i rentowności, co odzwierciedlają kluczowe wskaźniki. Marża odsetkowa (NIM) w I kwartale br. wyniosła 5,81 proc., czyli o 1,23 pp. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Rentowność kapitału własnego wyrażona w ROE urosła o 10,8 pp. w ujęciu rocznym, osiągając poziom 22,7 proc.  

– Za nami kolejny kwartał, który zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Cieszą tym bardziej, że wzmacniają bazę kapitałową, co w istotny sposób przyczyni się do możliwości finansowania potrzeb polskiej gospodarki. Poza osiągnięciem historycznych maksimów, był to dla nas ważny kwartał także ze względu na ogłoszenie nowej strategii rozwoju „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”. Konsekwentnie ją wdrażamy i rośniemy, udowadniając swoją pozycję i odporność na czynniki zewnętrzne. To powinno satysfakcjonować akcjonariuszy, klientów oraz pracowników – powiedział Grzegorz Olszewski, Prezes Zarządu Alior Banku.

W wyniku działań podjętych w poprzednich latach w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego, pomimo obecnej sytuacji makroekonomicznej, poziom kosztów ryzyka CoR w I kwartale 2023 r. wyniósł 1,61 proc. Jest to zbieżnie ze średnioterminowymi oczekiwaniami banku (poniżej 1,6 proc. w 2024 r.).

Pomimo wzrostu kosztów ryzyka o 39 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem, bank nie obserwuje istotnie negatywnego wpływu otoczenia makroekonomicznego na poziom CoR. Zakłada również, że koszty ryzyka Grupy Alior Banku w kolejnych kwartałach mogą nieco wzrosnąć, jednak wskaźnik CoR za cały 2023 rok nie powinien przekroczyć 1,9 proc.

– Poziomy współczynników kapitałowych TIER 1 oraz TCR na koniec I kwartału 2023 r. przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 561 pb., czyli 2,6 mld zł, oraz 471 pb. - co stanowi 2,2 mld zł. Są to bardzo satysfakcjonujące wyniki, konsekwentnie budujące bezpieczną i stabilną pozycję kapitałową Alior Banku – komentuje Radomir Gibała, Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar finansów.

Klienci biznesowi

W segmencie klienta biznesowego zauważalna jest przede wszystkim rekordowa sprzedaż kredytów, która wyniosła prawie 3,1 mld zł. Przychody w tym segmencie wzrosły o 12 proc. r/r.

– Jest to najlepszy wynik Alior Banku od 5 lat. Systematycznie kontynuujemy strategię poprawy jakości portfela kredytowego i obniżania kosztów ryzyka, przy jednoczesnym zmniejszaniu wskaźnika NPL. Efekty są widoczne. Przy aktywach utrzymujących się na poziomie ponad 13 mld zł, portfel w restrukturyzacji i windykacji maleje – mówi Tomasz Miklas, Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar ryzyka kredytowego.

Ekonomia wciąż rządzi strachem. Jednak obecnie Polacy najbardziej boją się chorób i anomalii pogodowych

Obecnie Polacy najczęściej boją się chorób najbliższych, anomalii pogodowych, a także własnej choroby i utraty zdrowia. Tuż za podium znajduje się strach przed inflacją i utratą wartości pieniądza. Rok temu tego typu kwestia była na pierwszym miejscu, a pół roku temu – na trzeciej pozycji.

O 19 pp. zwiększył się także udział nowych limitów kredytowych, oferowanych firmom z wybranych branż. Jest to efekt działań zmierzających do dywersyfikacji portfela oraz wzrostu w branżach o niskim ryzyku i dużym potencjale przychodowym. Widoczny jest również wzrost sprzedaży produktów transakcyjnych, co jest wynikiem konsekwentnej polityki budowania relacji z klientami biznesowymi. W omawianym okresie liczba aktywnych kart - w ujęciu rocznym - wzrosła o 2 proc., a liczba klientów z BankConnect – o 16 proc. Na znaczeniu zyskują także procesy automatyczne. Ich udział w nowej sprzedaży, w segmencie małych firm, wzrósł o 20 pp. Już prawie połowa dyspozycji przyjmowanych jest zdalnie. Bank przewiduje dalsze wzrosty, dzięki kolejnym projektom zaplanowanym w tym segmencie. Wynika to z nowej strategii rozwoju.

Klienci indywidualni

Portfel kredytów hipotecznych brutto w segmencie klientów indywidualnych wzrósł do 16,1 mld zł, zapewniając tym samym bankowi 3,2 proc. udziału w rynku.

Rekordowo wzrosła sprzedaż pożyczek gotówkowych, o 33 proc. w ujęciu rocznym oraz 21 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając 1,60 mld zł. Aż połowa umów została zrealizowana w kanałach zdalnych. Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto wyniósł 16,7 mld zł,  co stanowi ponad 11 proc. udziału w rynku. Liczba klientów indywidualnych to 4,1 mln. Rok do roku wzrosła ona o 1 proc., liczba klientów z systematycznymi wpływami zwiększyła się o 4 proc. w ujęciu rocznym.

W omawianym okresie, znacznie zwiększyła się także liczba rachunków „Konto Jakże Osobiste”, które jest najbardziej rozpoznawalnym produktem skierowanym do klientów indywidualnych. Ich liczba wzrosła o 24 proc., do 670 tys. (w porównaniu z 541 tys. rok wcześniej oraz 636 tys. w ostatnim kwartale 2022 r.).

Nie słabnie także zainteresowanie usługami pozabankowymi w aplikacji Alior Mobile. Liczba opłat za przejazdy autostradą i bilety komunikacji zbiorowej, zakupiona za pośrednictwem aplikacji, urosła o 64 proc. r/r. i wynosi już ponad pół miliona. Przybywa także samych użytkowników aplikacji mobilnej Alior Banku. W pierwszym kwartale 2023 r. było ich 968 tys., czyli o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Zwiększa się również ich transakcyjność. W omawianym okresie klienci indywidualni zlecili o 21 proc. więcej przelewów (łącznie 11,5 mln). O 39 proc. urosła też liczba transakcji wykonanych za pomocą usługi BLIK – w I kwartale było ich 12,4 mln.

Jednym z kluczowych wdrożeń w segmencie klienta indywidualnego był Alior Pay. Usługa udostępniona została wąskiej grupie klientów pod koniec grudnia 2022 r. Pozwala w łatwy sposób odraczać transakcje wykonane na rachunku w Alior Banku. Co istotne, korzystając z Alior Pay można odłożyć w czasie płatności dokonane w sklepach internetowych i stacjonarnych, wypłaty z bankomatów, a także przelewy z konta, np. płatności za rachunki. Wartość odroczonych transakcji w kwietniu br. przekroczyła 3 mln zł. Usługa ta została wysoko oceniona przez sektor bankowy. W ramach prestiżowej konferencji Banking Forum Alior Bankowi przyznano tytuł Najbardziej Innowacyjnego Banku – m.in. za wdrożenie Alior Pay.

Badanie nie pozostawia złudzeń. Większość konsumentów wciąż boi się sklepowych podwyżek

Blisko 60 proc. konsumentów obawia się, że ceny w sklepach nadal będą rosły. Przeciwnego zdania jest niespełna jedna trzecia rodaków. Wśród tych, którzy z niepokojem patrzą w przyszłość, są przede wszystkim ludzie mający ponad 65 lat i od 45 do 54 lat. 

Grupa Alior Banku

W Grupie Alior Banku wskaźnik NPL w stosunku r/r spadł o 151 pb. Dynamiczna redukcja tego wskaźnika to efekt kilkuletnich, konsekwentnych i skutecznych działań zmierzających do poprawy jakości portfela kredytowego. Warto pamiętać, że w I kwartale 2020 r. sytuował się on na poziomie 13,67 proc., a po trzech latach - w I kwartale 2023 r. - spadł do 9,80 proc.

Portfel leasingu i pożyczek Alior Leasing utrzymuje się na stabilnym poziomie 5,8 mld zł z końca 2022 r. Sprzedaż wyniosła 608 mln zł (czyli o 3 proc. więcej w odniesieniu kw/kw). Konsekwentnie poprawia się także kwartalna sprzedaż leasingu i pożyczki. W analizowanym czasie była o 16 proc. wyższa niż w I kwartale 2022 r.

Obserwowaliśmy o blisko 30 proc. mniejsze obroty akcjami na GPW, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Przełożyło się to na słabsze wyniki prowizyjne. Ponad 50-proc. wzrost wolumenów sprzedażowych można było zauważyć w produktach strukturyzowanych i funduszach inwestycyjnych. Napływy netto do funduszy Alior TFI wyniosły 111 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem, sprzedaż brutto funduszy wzrosła o 312 proc.

Bank odpowiedzialny społecznie

Zgodnie z założeniami strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”, Alior Bank wspiera działania z segmentu ESG. Jego znakiem rozpoznawczym w obszarze ESG jest „S” – odpowiedzialność społeczna, nakierowana na klientów oraz pracowników.

W minionym kwartale, wśród kluczowych inicjatyw, warto wymienić rozwojowo-profilaktyczny projekt „ONA”, skierowany do pracowników Banku. Do tej pory, w jego ramach zrealizowano kampanię #JesteśWażna, czy przedsięwzięcia profilaktyczne organizowane wspólnie z Fundacją Rak’n’Roll. Swoje umiejętności i kompetencje pracownicy mogą z kolei rozwijać dzięki nowej inicjatywie, jaką jest „Alior Uniwersytet”. Partnerami projektu są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowa Akademia Nauk Społecznych w Przemyślu.

Alior Bank mocno rozwija także działania skierowane do fanów gamingu. W ramach akcji #WeSupportGamers, bank wsparł ligę esportową Baltic Playground, czyli organizatora międzynarodowych rozgrywek League of Legends. Specjalną strefę Aliora można było odwiedzić podczas serii wydarzeń Geek Week, którego partnerem był bank. Z kolei podczas festiwalu Meet at Rift, uczestniczy mogli liczyć na specjalne nagrody i zwiedzić gamingową strefę banku.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy w I kwartale 2023 roku:

 • Przychody: 1,330 mld zł – rekordowy poziom w całej historii Alior Banku.
 • Zysk netto w I kwartale 2023 r. wyniósł 366 mln zł – jest to rekordowy wynik.
 • Zysk netto w I kwartale 2023 r., skorygowany o wpływ korekty rezerwy na wakacje
  kredytowe, wyniósł 375 mln zł.
 • Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku: współczynnik TIER 1 na poziomie 14,26 proc., a TCR 15,36 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER 1 wynosi
  561 pb., a TCR 471 pb.
 • CoR (koszty ryzyka) na poziomie: 1,61 proc.
 • NIM (marża odsetkowa netto) banku w analizowanym okresie wyniosła: 5,81 proc.
 • ROE (rentowność kapitału własnego) na poziomie: 22,7 proc.
 • C/I (koszty do dochodów) na poziomie: 38,1 proc.

Źródło: Alior Bank

Powyższy materiał jest informacją prasową. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. Materiały zamieszczane w sekcji CENTRUM PRASOWE są samodzielnie opracowywane przez osoby i/lub podmioty trzecie. Materiały te mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez dziennikarzy/media.

NAJNOWSZE NEWSY

Przewiń do góry