×
Biznes i gospodarka separator
Budownictwo Energetyka Handel Infrastruktura Motoryzacja Nieruchomość Przemysł Rolnictwo Telekomunikacja Transport Turystyka Ubezpieczenia
Bankowość i finanse separator
Banki Fundusze Giełda Inwestycje Kredyty Lokaty Waluty
Nowe technologie separator
Audio-Wideo Fotografia Internet Komputery Oprogramowanie Telefony
Społeczeństwo separator
Konsument Podatki Praca i kariera Prawo Problemy społeczne Samorząd
Edukacja separator
Dziecko Nauka Szkolnictwo
Media separator
Internet Public Relations Reklama i marketing Telewizja, radio, prasa
Zdrowie i uroda separator
Choroby Kosmetyki Leczenie Leki i preparaty Medycyna Porady lekarza Profilaktyka Żywienie
Kultura separator
Film Literatura Muzyka Sztuka Teatr
Lifestyle separator
Dom i ogród Gwiazdy Kulinaria Moda Podróże Styl życia Wnętrza Zakupy
Opinie i komentarze separator
Bankowość Finanse Gospodarka Handel Marketing Materiał eksperta Nowe Technologie Podatki Praca i kariera
Poniższy materiał jest nadesłaną informacją prasową. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Millennium z dodatnim wynikiem netto i poprawą współczynników kapitałowych w 4 kwartale 2022 roku

Udostępnij na Facebook'uPolecamy Udostępnij na Twitter'zeTweetnij Udostępnij na LinkedIn'ie Udostępnij
Millennium notuje dodatni wyniki netto i istotną poprawę współczynników kapitałowych (Fot. Materiały zewnętrzne)

Po okresie negatywnych wyników, w 4 kwartale 2022 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium wyniósł +249  mln zł (strata 1 015 mln zł po 4 kwartałach). Po wyłączeniu kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, kosztów wakacji kredytowych i po dodaniu hipotetycznego podatku bankowego, wynik netto w 4 kwartale wyniósłby +694 mln zł (+2 241 mln zł w całym 2022 roku). Na koniec 2022 roku współczynniki kapitałowe wróciły do poziomów znacząco powyżej wymaganych minimów – wskaźnik TCR wzrósł do 14,4%, a T1 do 11,3%.

- W 4 kwartale, mimo wysokich kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych, osiągnęliśmy długo oczekiwany dodatni wynik netto (+249  mln zł), co pokazuje siłę działalności podstawowej Banku. Wierzę, że jest to początek powrotu do trwałej rentowności i szybkiego zakończenia Planu Naprawy i Planu Ochrony Kapitału. W procesie odbudowy pozycji kapitałowej Banku wykorzystujemy istniejące zasoby wewnętrzne – realizujemy cele biznesowe, dokonaliśmy dwóch sekurytyzacji syntetycznych portfela wierzytelności korporacyjnych i MŚP,  korzystamy z obniżenia przez KNF wymogów kapitałowych. Dzięki temu współczynniki kapitałowe wróciły do poziomów znacząco przewyższających wymagane minima. Skupiamy się na realizacji strategii biznesowej na lata 2022-24. Zrealizowaliśmy kilkanaście istotnych inicjatyw, a zdecydowana większość wskaźników monitorujących wykonanie celów wskazuje pozytywny trend. Jesteśmy na dobrej drodze, by dotrzymać obietnic złożonych w strategii – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

- Jesteśmy nadal otwarci na indywidualnie negocjowane polubowne rozwiązania z kredytobiorcami hipotecznymi w CHF.  W 2022 roku zwarliśmy 7 943 ugód (1 312 w 4 kwartale), a od początku 2020 roku, kiedy proces został uruchomiony na dużą skalę, blisko 18 000 ugód. W efekcie liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 2022 roku o blisko  9 600 (jest ich teraz 38 011), co jest bardzo dobrym wynikiem w wyjątkowo niesprzyjającym środowisku – dodał Joao Bras Jorge. 

Następujące wydarzenia 4 kwartału 2022 roku są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

wynik z odsetek skorygowany o koszt wakacji kredytowych nieco spadł kw/kw po sześciu kwartałach nieprzerwanego wzrostu; wzrost r/r pozostał na wysokim poziomie 63% ale zaczął zwalniać;

Ekonomia wciąż rządzi strachem. Jednak obecnie Polacy najbardziej boją się chorób i anomalii pogodowych

Obecnie Polacy najczęściej boją się chorób najbliższych, anomalii pogodowych, a także własnej choroby i utraty zdrowia. Tuż za podium znajduje się strach przed inflacją i utratą wartości pieniądza. Rok temu tego typu kwestia była na pierwszym miejscu, a pół roku temu – na trzeciej pozycji.

kwartalna marża odsetkowa (NIM) zawęziła się do 463 p.b. z 479 p.b. w 3kw22 głównie z powodu wyższego kosztu depozytów; marża aktywach dalej się poprawiała choć w wolniejszym tempie;

niewielkie zmniejszenie portfela kredytowego (netto/brutto -3%/-2% r/r) z największym spadkiem kw/kw w segmencie korporacyjnym (ogólnie niższy apetyt na ryzyko w bieżącym kwartale, wzmocnione przez wcześniejsze spłaty, sprzedaż ekspozycji kredytowych oraz spisania); portfel detaliczny zmniejszył się o 2% kw/kw i 3% r/r głównie z powodu zmniejszającego się portfela kredytów hipotecznych; wakacje kredytowe, niższe uruchomienia (4kw22: 0,9 mld zł, w całym 2022 r.: 6,6 mld zł, -34% r/r) zmniejszyły wielkość portfela kredytów hipotecznych w zł, podczas gdy portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych dalej się kurczył (-30% r/r, -15% kw/kw) w wyniku zmian kursów walut, spłat, tworzenia rezerw na ryzyko prawne (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) oraz dobrowolnych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 8,9% (kredyty udzielone przez BM: 8,1%) z 12,4% (11,4%) w tym samym okresie ubiegłego roku; niehipoteczne kredyty detaliczne nieznacznie wzrosły kw/kw oraz r/r, częściowo dzięki relatywnie stabilnej produkcji kredytów gotówkowych (4kw22: 1,4 mld zł, 2022 r.: 5,4 mld zł, -3% r/r);

wysoka efektywność kosztowa w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; stabilna liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników wzrosła o 80, tj. 1% od 4kw21), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji (liczba oddziałów własnych spadła o 34 jednostki, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,52 mln, wzrost o 11% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,24 mln, wzrost o 17% r/r); kosztowe działania optymalizacyjne pomogły ograniczyć inflacyjny wzrost kosztów operacyjnych oraz przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody (z wył. kosztu wakacji kredytowych) („K/D”) był na poziomie poniżej 33% w porównaniu z 47% w tym samych okresie roku ubiegłego a wskaźnik K/D z wyłączeniem wakacji kredytowych, BFG/IPS, portfela FV oraz kosztów związanych z hipotekami walutowymi pozostał na niskim poziomie około 30% w porównaniu do poziomu 47% w tym samym okresie ubiegłego roku;

[OPINIE Z RYNKU] Cena bitcoina wciąż niska, ale eksperci rynkowi widzą w tym szansę na dobry zarobek

Inwestorzy od kilku dobrych tygodni próbują sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ostatnie spadki notowań bitcoina to dla nich szansa czy też zagrożenie. Jednak część ekspertów uważa, że obecnie zakup BTC może przynieść znaczną stopę zwrotu.

generalnie stabilna jakość portfela kredytowego (wskaźnik NPL w wysokości 4,45% na koniec 2022 r. w porównaniu z 4,54% na koniec września 2022 r.) i umiarkowany koszt ryzyka (45 p.b. w porównaniu z 56 p.b. w 3kw22 i na poziomie 44 p.b. w całym roku 2022) częściowo dzięki sprzedaży kredytów niepracujących (4kw22: 45 mln zł); trendy były nieco rozbieżne w podstawowych segmentach ale „efekt mianownika” tym razem odegrał większą niż zwykle rolę; w segmencie detalicznym nastąpiło niewielkie zwiększenie wskaźnika NPL ale wartość kredytów w tzw. koszyku 3 spadła w okresie; natomiast w segmencie korporacyjnym wskaźnik NPL spadł do 3,1% z 3,8% na koniec września br. po spłatach/sprzedaży/spisaniu ekspozycji kredytowych; pokrycie kredytów niepracujących rezerwami poprawiło się do 70% z 69% na koniec 3kw22;

depozyty klientów były stabilne w kwartale z depozytami detalicznymi rosnącymi o 3% kw/kw i depozytami korporacyjnymi spadającymi o 5%;  struktura depozytów detalicznych dalej stopniowo się zmieniała z udziałem depozytów terminowych na poziomie 29% na koniec grudnia 2022 r. w porównaniu z 15% na koniec 2021 r.; płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D zmniejszającym się dalej, do poziomu 78%;

wskaźniki kapitałowe znacznie się poprawiły (skonsolidowany TCR: 14,4%/T1: 11,3% w porównaniu z odpowiednio 12,4% i 9,4% na koniec września br.) i znalazły się z powrotem powyżej wymaganych minimalnych poziomów jak opisano powyżej; pozytywny wynik finansowy w okresie (i w efekcie zmniejszona tegoroczna skumulowana strata), istotnie poprawiająca się wycena portfela obligacji i, nie mniej ważny, 8%-owy spadek aktywów ważonych ryzykiem (RWA) (transakcja sekurytyzacyjna obniżająca RWA o ponad 1 mld zł i redukcja ekspozycji korporacyjnych) miały największy wpływ;

aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne nieco wzrosły kw/kw i przekroczyły poziom 6,4 mld zł podczas gdy tempu spadku r/r spowolniło do 28%.

Źródło: Bank Millennium

Powyższy materiał jest informacją prasową. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. Materiały zamieszczane w sekcji CENTRUM PRASOWE są samodzielnie opracowywane przez osoby i/lub podmioty trzecie. Materiały te mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez dziennikarzy/media.

NAJNOWSZE NEWSY

Przewiń do góry