×
Biznes i gospodarka separator
Budownictwo Energetyka Handel Infrastruktura Motoryzacja Nieruchomość Przemysł Rolnictwo Telekomunikacja Transport Turystyka Ubezpieczenia
Bankowość i finanse separator
Banki Fundusze Giełda Inwestycje Kredyty Lokaty Waluty
Nowe technologie separator
Audio-Wideo Fotografia Internet Komputery Oprogramowanie Telefony
Społeczeństwo separator
Konsument Podatki Praca i kariera Prawo Problemy społeczne Samorząd
Edukacja separator
Dziecko Nauka Szkolnictwo
Media separator
Internet Public Relations Reklama i marketing Telewizja, radio, prasa
Zdrowie i uroda separator
Choroby Kosmetyki Leczenie Leki i preparaty Medycyna Porady lekarza Profilaktyka Żywienie
Kultura separator
Film Literatura Muzyka Sztuka Teatr
Lifestyle separator
Dom i ogród Gwiazdy Kulinaria Moda Podróże Styl życia Wnętrza Zakupy
Opinie i komentarze separator
Bankowość Finanse Gospodarka Handel Marketing Materiał eksperta Nowe Technologie Podatki Praca i kariera

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest MondayNews Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Spółka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000693116, NIP: 113-295-00-06, e-mail: redakcja@mondaynews.pl), zwana dalej Redakcją.

Dalsza część klauzuli informacyjnej

 1. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, zawarte w formularzu, w celu:
  1. podjęcia działań na żądanie osoby, której one dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie przez okres trwania umowy lub wykonywania działań podejmowanych na żądanie strony przed zawarciem umowy.
  2. w uzasadnionym interesie Administratora danych w celu dostosowania serwisu do oczekiwań Użytkownika, w celach statystycznych i analitycznych, a także dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na tej podstawie aż do czasu osiągnięcia ww. celów w związku z realizacją własnych potrzeb analitycznych i statystycznych Administratora oraz przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie archiwizacji i ewentualnie rozstrzygania wzajemnych roszczeń aż do czasu ich przedawnienia lub wygaśnięcia.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usługi, Serwis może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. przesyłanie Newslettera oraz realizacja usług bezpłatnych:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adresy e-mail
   3. Nr telefonu/telefonów
  2. realizacja usług płatnych:
   1. Imię i nazwisko
   2. Nazwa firmy
   3. Dane adresowe firmy
   4. Numer NIP
   5. Adresy e-mail
   6. Nr telefonu/telefonów
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione wyłącznie:
  1. pracownikom i współpracownikom Administratora, posiadającym odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,  
  2. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych, IT, prawnych w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń,
  3. sądom powszechnym, organom administracyjnym i innym podmiotom, które posiadają do tego upoważnienie, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. 
 4. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Ww. dane nie będą również wykorzystywane do profilowania. 
 6. Użytkownik ma prawo do:
  1. pełnego dostępu do swoich danych,
  2. żądania sprostowania danych, usunięcia ich (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania danych,
  3. przenoszenia danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Celem skorzystania z tych praw, Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.
 8. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi podjęcie działań na żądanie osoby, której one dotyczą, bądź zawarcie umowy lub jej wykonanie.
Przewiń do góry