Prawo

Przesuwasz słupek, znak drogowy lub sam go stawiasz. Uważaj, bo może ci grozić areszt

Przesuwasz słupek, znak drogowy lub sam go stawiasz. Uważaj, bo może ci grozić areszt

Samowolnie ustawianie, usuwanie, niszczenie, uszkadzanie, włączanie czy wyłączanie znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego podlega karze grzywny do 5 tys. zł, ograniczenia wolności albo aresztu do 30 dni. Wynika to z art. 85. k.w. Przepis nie precyzuje, jakie konkretnie oznaczenia obejmuje.

Firmy mogą, ale jednak nie naliczają dłużnikom dodatkowej kary za opóźnienia, bo im się to nie opłaca

Firmy mogą, ale jednak nie naliczają dłużnikom dodatkowej kary za opóźnienia, bo im się to nie opłaca

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przedsiębiorcy mogą żądać równowartości 40 euro za opóźnienie w płatności choćby o jeden dzień. Kara jest niezależna od odsetek za zwłokę i innych sankcji. Jednak w praktyce firmy niezwykle rzadko po nią sięgają.

Badanie: Tylko niewielki procent sądów wywiązuje się z terminu nadawania klauzuli wykonalności

Badanie: Tylko niewielki procent sądów wywiązuje się z terminu nadawania klauzuli wykonalności

Z analizy ABR SESTA wynika, że aż 41% Sądów Gospodarczych w Polsce nie potrafi wskazać, ile trzeba czekać na nakaz zapłaty, zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Chodzi o postępowanie upominawcze w sytuacji, gdy dłużnik nie złożył sprzeciwu. 22% placówek informuje, że trwa to do tygodnia, a 12% – do miesiąca.

Najszybciej można uzyskać nakaz zapłaty w Łomży, Świdniku i Krośnie. Najdłużej trwa to we Wrocławiu

Najszybciej można uzyskać nakaz zapłaty w Łomży, Świdniku i Krośnie. Najdłużej trwa to we Wrocławiu

Instytut Badawczy ABR SESTA dokonał analizy, jak długo trzeba czekać na uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym we wszystkich Sądach Gospodarczych w Polsce. W badaniu ponad 34% z nich wskazało 4 tygodnie i dłużej, tj. najczęściej 2-3 miesiące. Po 26,8% odpowiedziało „do miesiąca” i „trudno powiedzieć”.

Jeśli spadkodawca zalegał przez lata z alimentami, możesz odziedziczyć po nim spory dług

Jeśli spadkodawca zalegał przez lata z alimentami, możesz odziedziczyć po nim spory dług

Według art. 922 § 1 kodeksu cywilnego, z chwilą śmierci dłużnika, spadkobiercy dziedziczą cały jego majątek, w tym konieczność spłaty zaległych rat alimentów. Jeśli były wyższe, niż 500 zł, które regulował Fundusz Alimentacyjny, to różnica między zasądzonym świadczeniem, a wypłacanym, wchodzi w skład spadku jako dług.

W blisko połowie sądów rejestracja spółki trwa miesiąc i dłużej. Najszybciej idzie w Kielcach, Szczecinie i Toruniu

W blisko połowie sądów rejestracja spółki trwa miesiąc i dłużej. Najszybciej idzie w Kielcach, Szczecinie i Toruniu

Instytut Badawczy ABR SESTA sprawdził we wszystkich wydziałach gospodarczych KRS, jak długo trzeba czekać na założenie sp. z o.o. Najwięcej z nich, bo aż 38%, podało, że średnio trwa to ok. 1 miesiąc. 19% poinformowało, że potrzebny jest zaledwie 1 tydzień. Tyle samo wskazań, miało stwierdzenie „trudno powiedzieć”.

Firma zapłaciła za szkolenie? Jak Cię zwolni z Twojej winy, to będziesz musiał zwrócić całe koszty

Firma zapłaciła za szkolenie? Jak Cię zwolni z Twojej winy, to będziesz musiał zwrócić całe koszty

Finansowanie edukacji pracownika, związanej z jego pracą i profilem działalności firmy, to dla przedsiębiorcy opłacalna inwestycja. W określonych przypadkach odliczy ją od podatku. Ma też prawo zobowiązać zatrudnionego do pozostania na etacie nawet do 3 lat po zakończeniu szkolenia, kursu czy też studiów podyplomowych.

Prof. Kruszyński: W sądach orzekają coraz starsi sędziowie, ale to nie daje społeczeństwu gwarancji na dobre wyroki

Prof. Kruszyński: W sądach orzekają coraz starsi sędziowie, ale to nie daje społeczeństwu gwarancji na dobre wyroki

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że średnio o dwa lata są starsi sędziowie przyjmowani do zawodu, niż przed trzema laty. Ten wiek obecnie wynosi 36,2 roku. Według eksperta, może być on właściwy, o ile wcześniej prawnik zdobędzie bogate doświadczenie, wykonując inną profesję prawniczą.

Parkowanie na miejscu dla inwalidów, nawet za zgodą właściciela terenu, może skończyć się w sądzie

Parkowanie na miejscu dla inwalidów, nawet za zgodą właściciela terenu, może skończyć się w sądzie

Nie istnieje podstawa prawna do tego, żeby na obszarze prywatnym, np. na hotelowym parkingu, dać kierowcy pozwolenie na złamanie przepisu drogowego. Zastawienie „koperty” bez odpowiedniego uprawnienia jest wykroczeniem. Nie ma jednak możliwości ukarania osoby, która wyraziła zgodę na popełnienie czynu zabronionego.

Nie możesz wysłać dziecka na kurs językowy, bo drugi rodzic nie płaci alimentów? Wytocz sprawę dziadkom

Nie możesz wysłać dziecka na kurs językowy, bo drugi rodzic nie płaci alimentów? Wytocz sprawę dziadkom

Zgodnie z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, można uzyskać alimenty od dziadków w 3 przypadkach. Roszczenie jest zasadne, gdy jeden z rodziców zmarł, a drugi nie pokrywa kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W innej okoliczności, oboje z nich żyją, ale zobowiązany nie jest w stanie uiścić świadczenia.

OPINIE I KOMENTARZE Więcej artykułów


Menu