Energetyka

Ceny surowców będą stabilne przez następne 10-20 lat. Rosja będzie do bardziej ugodowej polityki wobec UE

Ceny surowców będą stabilne przez następne 10-20 lat. Rosja będzie do bardziej ugodowej polityki wobec UE

Zdaniem prof. Gomułki, problemy ekonomiczne Rosji, trwające już od 3 lat, wynikają głównie z niskich notowań surowców. Te zaś obniża m.in. wzrost produkcji ropy i gazu w USA, w oparciu o gaz łupkowy. W tej sytuacji państwo Putina mocno ogranicza wydatki na wojsko oraz traci swoją pozycję na arenie międzynarodowej.

Rząd nie słucha głosu świadomych prosumentów? Produkcja zielonej energii wydaje się być zagrożona

Rząd nie słucha głosu świadomych prosumentów? Produkcja zielonej energii wydaje się być zagrożona

Polaków nie stać na stosowanie mikroinstalacji OZE. Państwo powinno uwolnić rynek w taki sposób, by prosument produkujący energię na swoje potrzeby, nie musiał podpisywać umowy z zakładem energetycznym. Obniży to koszty eksploatacji i w końcu może zacznie być opłacalne.

Przydomowe instalacje OZE zagrożone. Prosumenci mogą stracić nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych?

Przydomowe instalacje OZE zagrożone. Prosumenci mogą stracić nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych?

1 lipca br. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zdaniem ekspertów, będzie ona niekorzystna dla sektora energii odnawialnej, szczególnie źródeł wiatrowych i słonecznych. Ta zmiana w znacznym stopniu pogorszy sytuację prosumentów.

Rząd opóźnia decyzję w kwestii wprowadzenia wsparcia dla posiadaczy mikroinstalacji OZE

Rząd opóźnia decyzję w kwestii wprowadzenia wsparcia dla posiadaczy mikroinstalacji OZE

Według byłego wiceministra środowiska Piotra Otawskiego opóźnienie związane z wdrożeniem systemu wsparcia mikroinstalacji OZE sprawi, że rozwój części sektora energetyki będzie spowolniony. Wywrze ono negatywny wpływ na podmioty produkujące energię i emisję zanieczyszczeń.

OPINIE I KOMENTARZE Więcej artykułów


Menu