Słowo kluczowe "school of ideas uniwersytet swps"

Włączenie nowych technologii do uczenia o kanonie lektur szkolnych zachęci młodzież do czytania

Włączenie nowych technologii do uczenia o kanonie lektur szkolnych zachęci młodzież do czytania

By młodzi ludzie chętniej poznawali literaturę, należy zaktualizować listę obowiązkowych tekstów szkolnych, a na lekcjach jęz. polskiego korzystać z internetowych aplikacji i kont społecznościowych. Pedagodzy zaś muszą poznać możliwości nowych mediów i stosować je w szkole.

OPINIE I KOMENTARZE Więcej artykułów


Menu