Słowo kluczowe "mikołaj kozak"

Przesuwasz słupek, znak drogowy lub sam go stawiasz. Uważaj, bo może ci grozić areszt

Przesuwasz słupek, znak drogowy lub sam go stawiasz. Uważaj, bo może ci grozić areszt

Samowolnie ustawianie, usuwanie, niszczenie, uszkadzanie, włączanie czy wyłączanie znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego podlega karze grzywny do 5 tys. zł, ograniczenia wolności albo aresztu do 30 dni. Wynika to z art. 85. k.w. Przepis nie precyzuje, jakie konkretnie oznaczenia obejmuje.

OPINIE I KOMENTARZE Więcej artykułów


Menu