Słowo kluczowe "getta biedy"

Za 10-15 lat powstaną tzw. getta biedy, w których zostaną starsi i ubożsi Polacy. Wszystkiemu winna suburbanizacja?

Za 10-15 lat powstaną tzw. getta biedy, w których zostaną starsi i ubożsi Polacy. Wszystkiemu winna suburbanizacja?

Prognozy ekspertów na temat skutków tego zjawiska są dość mocno podzielone. Jedni twierdzą, że tańsze ceny nieruchomości w mniejszych miejscowościach doprowadzą do wyludnienia miast. Będą pustoszały osiedla z wielkiej płyty i kwartały starych kamienic. Pogorszą się też warunki życia mieszkańców dużych aglomeracji.

OPINIE I KOMENTARZE Więcej artykułów


Menu