Praca i kariera

Pozostajesz do dyspozycji pracodawcy w czasie wolnym? Należy ci się dodatkowe wynagrodzenie

Pozostajesz do dyspozycji pracodawcy w czasie wolnym? Należy ci się dodatkowe wynagrodzenie

Francuzi mają ustawowe prawo do tego, by po godzinach pracy odłączyć się od sieci informatycznej i telefonicznej. Adwokat Patrycja Szałas-Maciąga uważa, że w Polsce na chwilę obecną nie istnieje potrzeba wprowadzania podobnej regulacji. Świadczenie usług w czasie prywatnym zostało już określone jako tzw. nadgodziny.

Dzień wolny, udzielony za pracę w niedzielę, to nie urlop. W przypadku choroby, całkowicie przepada

Dzień wolny, udzielony za pracę w niedzielę, to nie urlop. W przypadku choroby, całkowicie przepada

Jeżeli pracodawca wymaga świadczenia pracy w święto lub w weekend, w zamian za odpoczynek w wybranym dniu roboczym, to zatrudniony nie może odmówić. Ale, jeśli potem ten sam pracownik zachoruje i nie skorzysta w pełni z „odpracowanego” przez siebie czasu, wówczas nie będzie miał już do tego prawa w innym terminie.

Pracując dla konkurencji, możesz stracić zatrudnienie. Narażasz się także na konsekwencje prawne i finansowe

Pracując dla konkurencji, możesz stracić zatrudnienie. Narażasz się także na konsekwencje prawne i finansowe

Za umyślne złamanie zakazu konkurencji zatrudniony może zapłacić pracodawcy odszkodowanie, odpowiadające pełnej wartości wyrządzonej mu szkody. Lojalność obowiązuje go również po rozwiązaniu umowy o pracę, jednak nie dłużej niż, przez okres dwóch lat. Wówczas były już pracownik otrzymuje część poprzedniej pensji.

Nie przystępując do testu kompetencyjnego, nie dostaniesz awansu lub premii

Nie przystępując do testu kompetencyjnego, nie dostaniesz awansu lub premii

Pracodawca ma pełne prawo do tego, aby w każdej chwili oceniać kwalifikacje zatrudnianych osób. Nie musi też uprzedzać ich o planowanym badaniu. Eksperci ostrzegają, że podważanie zasadności przeprowadzenia testu, podobnie jak odmowa udziału w nim, nie jest w interesie pracownika. Spory w tej kwestii rozstrzyga sąd.

J. Jeśman (SWPS): Wykładowcy już teraz przygotowują studentów do zawodów, które jeszcze nie istnieją

J. Jeśman (SWPS): Wykładowcy już teraz przygotowują studentów do zawodów, które jeszcze nie istnieją

Za 15 lat na rynku pracy poszukiwane będą m.in. osoby profesjonalnie zajmujące się projektowaniem śmieci i specjaliści od zarządzania śmiercią w sieci. W zawodach przyszłości cenione będą: umiejętność przystosowania się do nowych warunków, krytyczne myślenie oraz mobilność.

W Polsce nadal panują krzywdzące stereotypy dot. bezrobotnych seniorów. A taki pracownik to spory zysk

W Polsce nadal panują krzywdzące stereotypy dot. bezrobotnych seniorów. A taki pracownik to spory zysk

Zatrudnianie osób po 50. roku życia niesie ze sobą korzyści prawno-finansowe, wynikające z kodeksu pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należy do nich m.in. zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Upokorzenie zatrudnionego może kosztować pracodawcę równowartość jego pensji za okres wypowiedzenia

Upokorzenie zatrudnionego może kosztować pracodawcę równowartość jego pensji za okres wypowiedzenia

Pracownik, który jest poniżany przez szefa, ma prawo niezwłocznie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz skierować sprawę do sądu. Jeśli ją wygra, otrzyma odszkodowanie. Musi jednak liczyć się z obowiązkiem dostarczenia odpowiednich dowodów.

Rozstałeś się z pracodawcą z powodu nieporozumień? Zastanów się, jak to wyjaśnić na rozmowie kwalifikacyjnej

Rozstałeś się z pracodawcą z powodu nieporozumień? Zastanów się, jak to wyjaśnić na rozmowie kwalifikacyjnej

Rekruterzy często pytają kandydatów do pracy o powody ich odejścia z poprzednich firm i są w stanie bardzo szybko zweryfikować prawdziwość przedstawianych informacji. Dlatego eksperci zachęcają do udzielania szczerych odpowiedzi, lecz nienacechowanych negatywnymi emocjami.

Poziom bezrobocia może spaść, jeśli system kształcenia zostanie dostosowany do potrzeb pracodawców

Poziom bezrobocia może spaść, jeśli system kształcenia zostanie dostosowany do potrzeb pracodawców

Liczba miejsc na kierunkach studiów powinna być uzależniona od prognoz na rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Blisko miesiąc temu posłowie Nowoczesnej wnieśli taką uwagę do projektu nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Brak właściwie prowadzonej ewidencji czasu pracy, nie uchroni przed zapłatą za godziny nadliczbowe

Brak właściwie prowadzonej ewidencji czasu pracy, nie uchroni przed zapłatą za godziny nadliczbowe

Zatrudniony, który pozywa pracodawcę o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny, musi udowodnić swoje roszczenie. Precyzyjne wykazanie czasu poświęconego na obowiązki służbowe na przestrzeni miesięcy lub lat bywa niemożliwe. Ale nie zamyka to drogi do uzyskania należnej wypłaty.

OPINIE I KOMENTARZE Więcej artykułów


Menu