Materiał eksperta

D. Trump nie zrezygnuje z TTIP. Zwycięży chłodna kalkulacja

D. Trump nie zrezygnuje z TTIP. Zwycięży chłodna kalkulacja

Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych może wycofać się z negocjacji umowy TTIP. Grozi to wprowadzeniem ceł na towary z Unii Europejskiej, co może mieć negatywny wpływ na handel międzynarodowy i ceny. Jednak sytuacja ekonomiczna USA nie jest tak silna, by kraj ten całkowicie zrezygnował z poszerzania swoich wpływów.

Na świecie diametralnie zmienia się model konsumpcji

Na świecie diametralnie zmienia się model konsumpcji

Wraz ze „smartfonizacją” rozwinęło się nowe zjawisko kulturowe i społeczne, jakim jest współdzielenie dóbr. Społeczności zaczęły współpracować ze sobą, by ułatwić do nich dostęp. Gdy jedni na tym zyskują, dla innych oznacza to stratę. Czym właściwie jest ekonomia współpracy?

Małe firmy zawsze poszkodowane w naliczaniu kar umownych?

Małe firmy zawsze poszkodowane w naliczaniu kar umownych?

Niektóre duże przedsiębiorstwa uczyniły z kar finansowych dodatkowe źródło dochodu. Ich płatnikami są małe i średnie firmy, obciążone kosztami wyższymi niż zaistniałe straty. Agnieszka Nowosielska z serwisu PRAVNA.pl, wyjaśnia, w jaki sposób sąd może obniżyć należności.

Jak powinien wyglądać energooszczędny dom przyszłości?

Jak powinien wyglądać energooszczędny dom przyszłości?

Obecnie dom nie tylko ma chronić przed zimnem i zapewniać schronienie, ale także oferować mieszkańcom komfort i zdrowie. Powinien spełniać nowoczesne standardy ekologiczne i bazować na zastosowaniu innowacyjnych technologii. W ten sposób będzie im służył przez długie lata.

Czy jesteśmy gotowi na rewolucję Internetu rzeczy?

Czy jesteśmy gotowi na rewolucję Internetu rzeczy?

W ciągu najbliższych pięciu lat będziemy świadkami ogromnych zmian technologicznych. Przedostaną się one do niektórych dziedzina życia, odbierając nam część prywatności, ale dając w zamian wygodę. A wszystko to za sprawą Internetu rzeczy, który ułatwi nam codzienne życie.

Polacy budując nowe domy, postawią na unijne rozwiązania?

Polacy budując nowe domy, postawią na unijne rozwiązania?

Zgodnie z dyrektywą unijną do 2021 roku większość budynków powinna być samowystarczalna pod względem energetycznym. Mają być one budowane w standardzie NF40 lub NF15. Polacy coraz częściej decydują się na pierwszy wariant. Uważają, że dzięki temu poniosą mniejsze koszty.

Nowelizacja prawa własności przemysłowej niekorzystna dla firm?

Nowelizacja prawa własności przemysłowej niekorzystna dla firm?

Przedsiębiorcy będą krócej czekać na rejestrację znaku towarowego. Jednak po jej dokonaniu będą zmuszeni prowadzić monitoring, czy zgłaszane przez inne firmy znaki nie są podobne do tych, które sami zarejestrowali. Należy spodziewać się również niższych opłat urzędowych.

Konieczne jest przyspieszenie na rynku zielonego budownictwa

Konieczne jest przyspieszenie na rynku zielonego budownictwa

Według dyrektywy Unii Europejskiej za 2-4 lata większość budynków znajdujących się na jej terenie powinna być samowystarczalna pod względem energetycznym. Tymczasem Polska nie jest jeszcze należycie przygotowana na jej wdrożenie.

Dyrektywa tytoniowa nie taka straszna jak ją malują

Dyrektywa tytoniowa nie taka straszna jak ją malują

Branża tytoniowa w Polsce, coraz bardziej przerażona wprowadzeniem unijnej dyrektywy, przekonuje, że stracą na niej konsumenci i budżet państwa. Z kolei Polska Izba Handlu otwarcie mówi o wzroście szarej strefy i utrudnieniach dla sprzedawców. Ale czy jest się czego obawiać?

Europa Środkowo-Wschodnia nadal dynamicznie będzie się rozwijała

Europa Środkowo-Wschodnia nadal dynamicznie będzie się rozwijała

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiło w ostatnich latach ożywienie gospodarcze. Wzrostowa tendencja PKB to efekt rosnącego popytu krajowego i poziomu konsumpcji. Prognozy wskazują, że w 2016 roku powinno być widoczne przyśpieszenie rozwoju ekonomicznego.

Własna działalność, droga przez mękę czy sposób na bezrobocie?

Własna działalność, droga przez mękę czy sposób na bezrobocie?

Polska jest w czołówce krajów europejskich pod względem liczby osób samozatrudnionych. Od kilku lat zakładanie działalności stało się bardzo popularne. Jednak jej prowadzenie nie należy do łatwych przedsięwzięć. Obciążenia, które miesięcznie musi pokrywać właściciel...


Menu