Opinie i komentarze

Czy Polska skorzysta na Nowym Jedwabnym Szlaku?

Czy Polska skorzysta na Nowym Jedwabnym Szlaku?

Niemieccy przedsiębiorcy entuzjastycznie reagują na koncepcję nowej sieci transportowej, łączącej Europę z Chinami. Rosjanie już tworzą z Azjatami wspólne węzły szybkich kolei. U nas brakuje jednoznacznego stanowiska rządu i publicznej debaty na temat współpracy z Państwem Środka w celu rozwoju polskiej gospodarki.

Wkrótce dolar może kosztować 4,45 zł. Europę czeka kolejny wstrząs?

Wkrótce dolar może kosztować 4,45 zł. Europę czeka kolejny wstrząs?

Większość członków Fed przewiduje w tym roku 3 podwyżki stóp procentowych. To działanie obciąży samych Amerykanów, dla których zdrożeją pożyczki i obsługa kredytów. Dla Polaków dalsze umacnianie dolara będzie oznaczało przede wszystkim coraz mniej opłacalny import towarów, m.in. nabywanej w tej walucie ropy czy gazu.

W kontaktach z Rosją Trump może zapewnić Europie więcej korzyści

W kontaktach z Rosją Trump może zapewnić Europie więcej korzyści

Według prof. Antoniego Kamińskiego, zapowiedź Trumpa o ściągnięciu sankcji z Rosji może być zarówno dobrą, jak i złą wiadomością dla Polski oraz całej UE. Wszystko zależy od tego, na jakich warunkach zostałoby to osiągnięte. Istnieje m.in. szansa na to, że Federacja Rosyjska wycofa swoje siły ze wschodniej Ukrainy.

D. Trump nie zrezygnuje z TTIP. Zwycięży chłodna kalkulacja

D. Trump nie zrezygnuje z TTIP. Zwycięży chłodna kalkulacja

Przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych może wycofać się z negocjacji umowy TTIP. Grozi to wprowadzeniem ceł na towary z Unii Europejskiej, co może mieć negatywny wpływ na handel międzynarodowy i ceny. Jednak sytuacja ekonomiczna USA nie jest tak silna, by kraj ten całkowicie zrezygnował z poszerzania swoich wpływów.

Dr W. Warski: Rosja sabotowała CETA dla osłabiania jedności europejskiej

Dr W. Warski: Rosja sabotowała CETA dla osłabiania jedności europejskiej

Choć umowa o wolnym handlu między UE i Kanadą została w końcu zawarta, to zagrożenie jej fiaskiem ujawniło niebezpieczne zjawiska, zachodzące obecnie w krajach członkowskich. Według eksperta z Business Centre Club, szkodliwe dla interesów wspólnoty, nastroje społeczne są w dużej części efektem rosyjskiej propagandy.

Na świecie diametralnie zmienia się model konsumpcji

Na świecie diametralnie zmienia się model konsumpcji

Wraz ze „smartfonizacją” rozwinęło się nowe zjawisko kulturowe i społeczne, jakim jest współdzielenie dóbr. Społeczności zaczęły współpracować ze sobą, by ułatwić do nich dostęp. Gdy jedni na tym zyskują, dla innych oznacza to stratę. Czym właściwie jest ekonomia współpracy?

Małe firmy zawsze poszkodowane w naliczaniu kar umownych?

Małe firmy zawsze poszkodowane w naliczaniu kar umownych?

Niektóre duże przedsiębiorstwa uczyniły z kar finansowych dodatkowe źródło dochodu. Ich płatnikami są małe i średnie firmy, obciążone kosztami wyższymi niż zaistniałe straty. Agnieszka Nowosielska z serwisu PRAVNA.pl, wyjaśnia, w jaki sposób sąd może obniżyć należności.

Jak powinien wyglądać energooszczędny dom przyszłości?

Jak powinien wyglądać energooszczędny dom przyszłości?

Obecnie dom nie tylko ma chronić przed zimnem i zapewniać schronienie, ale także oferować mieszkańcom komfort i zdrowie. Powinien spełniać nowoczesne standardy ekologiczne i bazować na zastosowaniu innowacyjnych technologii. W ten sposób będzie im służył przez długie lata.

Czy jesteśmy gotowi na rewolucję Internetu rzeczy?

Czy jesteśmy gotowi na rewolucję Internetu rzeczy?

W ciągu najbliższych pięciu lat będziemy świadkami ogromnych zmian technologicznych. Przedostaną się one do niektórych dziedzina życia, odbierając nam część prywatności, ale dając w zamian wygodę. A wszystko to za sprawą Internetu rzeczy, który ułatwi nam codzienne życie.

Polacy budując nowe domy, postawią na unijne rozwiązania?

Polacy budując nowe domy, postawią na unijne rozwiązania?

Zgodnie z dyrektywą unijną do 2021 roku większość budynków powinna być samowystarczalna pod względem energetycznym. Mają być one budowane w standardzie NF40 lub NF15. Polacy coraz częściej decydują się na pierwszy wariant. Uważają, że dzięki temu poniosą mniejsze koszty.

Nowelizacja prawa własności przemysłowej niekorzystna dla firm?

Nowelizacja prawa własności przemysłowej niekorzystna dla firm?

Przedsiębiorcy będą krócej czekać na rejestrację znaku towarowego. Jednak po jej dokonaniu będą zmuszeni prowadzić monitoring, czy zgłaszane przez inne firmy znaki nie są podobne do tych, które sami zarejestrowali. Należy spodziewać się również niższych opłat urzędowych.

Konieczne jest przyspieszenie na rynku zielonego budownictwa

Konieczne jest przyspieszenie na rynku zielonego budownictwa

Według dyrektywy Unii Europejskiej za 2-4 lata większość budynków znajdujących się na jej terenie powinna być samowystarczalna pod względem energetycznym. Tymczasem Polska nie jest jeszcze należycie przygotowana na jej wdrożenie.


Menu